Ontwerp & Advies

Na de door u getoonde interesse wordt er een vrijblijvende afspraak met u gemaakt. Tijdens dit bezoek bij u thuis worden uw wensen geïnventariseerd en wordt er van gedachte gewisseld over de tuin. Hierbij kunnen de architectuur en de inrichting van uw woonhuis meespelen in de tuinplannen.

Vervolgens wordt er een schetsontwerp gemaakt welke wordt besproken in ons ontwerpbureau  waarbij tevens foto’s van eerder aangelegde werken en stalen van toe te passen materialen getoond worden.

Vervolgstap is de door u goedgekeurde schets omzetten in een definitief plan eventueel aangevuld met een beplantingsplan en of verlichting plan. Tevens kunnen wij u adviseren over de realisatie van het ontwerp.

Wij werken samen met gekwalificeerde hoveniersbedrijven waarbij de mogelijkheid is dat wij toezien op een correcte uitvoering van de plannen.

Phone:
Fax: